Karlavagnens Kvinnobehandling

Målgrupp

Karlavagnens kvinnobehandling riktar sig till kvinnor där psykisk ohälsa ofta i kombination med missbruks-/beroendeproblematik har skapat en ohållbar situation på hemmaplan.
Enheten har 9 platser i egna lägenheter och en fristående träningslägenhet. Föreståndare och sjuksköterska har sina expeditioner här och det är även härifrån nattpersonalen utgår. Detta innebär att det finns personal dygnet runt.
Karlavagnen tar emot kvinnor från 21 till 45 år.
Vi kan administrera LARO-behandling.

Behandlingsmål

Behandlingsmål som drogfrihet, förbättrad psykisk hälsa samt ökad självständighet är återkommande för målgruppen. Vi har personal med lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen och all behandling är helt individanpassad. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för individen att återhämta sig och kunna återgå till samhället, använder vi oss av ett stort antal metoder som anpassas efter vad den enskilde behöver. Behandlingen utgår dock alltid från normalisering och struktur i vardagen.

Metoderna

På Karlavagnen är all behandling helt individuell och de metoder som används anpassas efter individens problematik och behov.

Karlavagnen arbetar specifikt med följande metoder:

  • DBT
  • Integrerad psykiatri, syftar till att skapa en helhetsbild kring individens samsjuklighet och integrera behandlingen av bägge symptombilderna i en gemensam struktur och metod.