Karlavagnens Kvinnobehandling

Karlavagnens Kvinnobehandling är specialiserade på vuxna kvinnor med självskadeproblematik, missbruk/beroende och samtidig psykisk ohälsa.
Enheten har 9 platser, samt en fristående träningslägenhet på orten.
Vår behandling bygger på DBT som förhållningssätt och syftar till att öka klienternas motivation till livsstilsförändringar. Behandlingen individanpassas utifrån klientens behov och ges både individuellt och i grupp.

Karlavagnen tar emot vuxna kvinnor upp till 45 år med möjlighet att administrera LARO-behandling.

Karlavagnens direktnummer 0415-199 21.

Läs mer om Orion.

Läs mer om Vintergatan.

Läs mer om våra behandlingsmetoder.