Välkommen till tre O

tre O är samlingsnamnet för Stjärnhusen och Kvarngården.
De tre O:na står för omvårdnad, omtanke och omsorg och är grundstenarna i vår verksamhet sedan mer än 50 år.

Vi erbjuder behandling och olika former av rehabilitering, träning och utredning eller kanske bara en tillfällig avlastning för vuxna psykiskt, neuropsykiatriskt och socialt funktionsnedsatta kvinnor och män, med eller utan missbruksproblematik.

logo_hem