Välkommen till tre O

tre O är samlingsnamnet för Stjärnhusen och Kvarngården, där de tre O:na står för omtanke, omvårdnad och omsorg. Dessa är även grundstenarna i vår verksamhet sedan mer än 50 år.

Hos oss erbjuder vi evidensbaserad behandling, (tex MI, KBT, DBT & ESL) för kvinnor och män med missbruk/beroende och samtidig psykisk ohälsa.
På Stjärnhusen är vi även specialiserade i behandling för kvinnor med självskadeproblematik, där självskadebeteendet och beroendet är en konsekvens av den psykiska ohälsan.

logo_hem