Välkommen till tre O – HVB & SäBo

tre O är samlingsnamnet för Stjärnhusen och Kvarngården, där de tre O:na står för omtanke, omvårdnad och omsorg. Dessa är även grundstenarna i vår verksamhet sedan mer än 55 år.

Hos oss erbjuder vi evidensbaserad behandling, (tex MI,KBT,DBT & ESL) för kvinnor och män med missbruk/beroende och samtidig psykisk ohälsa.
På Stjärnhusen är vi även specialiserade i behandling för personer med självskadeproblematik, där självskadebeteendet är en konsekvens av psykisk ohälsa.

logo_hem