Om oss

Grundstenar

Våra tre O står för omtanke, omvårdnad och omsorg och ligger som grund i vårt sätt att arbeta. Dessa tre viktiga principer följer med oss i allt vi gör och i alla beslut vi fattar.

Vår historia

Stjärnhusen grundades 1967 och startades upp som ett särskilt boende med fyra platser och inriktning på permanent boende. Under 1970-talet byggdes verksamheten gradvis ut till 22 platser, och kompletterades med ytterligare 5 platser under 2000-talet till totalt 27. Inriktningen har under åren ändrats till rehabilitering och korttidsvård.1998 tillkom även Kvarngården med ytterligare 30 platser för rehabilitering och korttidsvård.
Vill du läsa mer om vår målgrupp och vårt uppdrag klickar du på länken här.