Vårt uppdrag

Vi tar emot både kvinnor och män med missbruk/beroende och samtidig psykisk ohälsa. Vårt arbete baseras uteslutande på evidensbaserade behandlingsmetoder, och vi arbetar aktivt med att fortbilda vår personal.

Våra målgrupper – Stjärnhusen

Stjärnhusen har vi tre avdelningar; Karlavagnen, Vintergatan och Orion. Dessa tre avdelningar erbjuder behandling för olika målgrupper och ligger separerade från varandra.

Karlavagnens HVB
är specialiserade på personer med självskadeproblematik och samtidig psykisk ohälsa.
Vill du läsa mer om Karlavagnens HVB klickar du här.

Vintergatan är specialiserade på personer med psykisk ohälsa.
Vill du läsa mer om Vintergatans målgrupp och fokus klickar du här.

Orion är specialiserade på personer med kronisk psykisk ohälsa.
Vill du läsa mer om Orions målgrupp och fokus klickar du här.

Våra målgrupper – Kvarngården

Kvarngården har vi två avdelningar; Team 1 och Team 2. Dessa två avdelningar erbjuder behandling för olika målgrupper och ligger separerade från varandra.

Kvarngården Team 1 är specialiserade på personer med samsjuklighet i form av missbruk/beroende och samtidig psykisk ohälsa.
Vill du läsa mer om målgrupp och fokus för Team 1 klickar du här.

Kvarngården Team 2 är specialiserade inom allmänpsykiatri och psykoser.
Vill du läsa mer om målgrupp och fokus för Team 2 klickar du här.