Vårt uppdrag

Vi tar huvudsakligen emot psykiskt, neuropsykiatriskt och socialt funktionsnedsatta personer, med eller utan missbruk.
Tack vare en ständig strävan att vidareutbilda vår personal, växer vår kompetens hela tiden.

tre O kan utifrån uppdragets art, ta ett helhetsansvar från inskrivning till en eventuell utslussning. Fokus ligger alltid på den enskilde individens behov.
Vi ser gärna att våra uppdragsgivare medverkar i största möjliga utsträckning när det gäller vårdplaneringen och formuleringen av uppdragets syfte. Med ett tydligt syfte kan vi arbeta mot ett gemensamt mål som kan föra personen framåt.
Vår erfarenhet har visat att ett kontinuerligt stöd från personal som personen känner och litar på, underlättar utslussningen avsevärt. Gemensamt med de resurser som finns i det nya boendet kan vi ge en bättre grund att stå på.

Vi arbetar utifrån en kognitiv grund med MI som förhållningssätt.
I behandlingen av missbruk använder vi oss av MI som metod, samt grundvärderingarna i 12-stegsprogrammet.
Tack vare arbete i mindre grupper kan vi skräddarsy team för att erbjuda bästa möjliga behandling.