Kvarngården HVB/Team 1

Missbruk/beroende & samtidig psykisk ohälsa

Enhetens inriktning är behandling av personer med samsjuklighet – missbruk/beroende i kombination med psykisk ohälsa. För klienter som är i substitutionsprogram finns möjlighet till fortsatt medicinering i samarbete med LARO-mottagningen i kommunen.

I team 1 har vi samlat kompetensen inom området samsjuklighet i form av beroendeterapeut, KBT-terapeut, skötare, sjuksköterska och socionom. Det finns även tillgång till arbetsterapeut som bl a utför funktionsbedömningar.
Personalen har lång erfarenhet från både psykiatri och missbruksvårdens olika faser, från avgiftning till behandling och utsluss.

Den integrerade psykosociala behandlingen är fokuserad på att ge individen ny kunskap och finna strategier för att hantera livet och vardagen nykter/drogfri och samtidigt må väl i form av psykisk, social och fysisk hälsa.
Vår behandling individanpassas utifrån klientens behov och ges både individuellt och i mindre grupp. Behandlingen bygger på MI som förhållningssätt och syftar till att öka klienternas motivation till livstidsförändringar. Klienten är delaktig i att forma sin genomförandeplan med tydliga mål och insatser.
Kartläggning av psykiska, sociala och fysiska funktioner ingår också i behandlingen. Vi erbjuder även kontakt med AA och NA för dem som behöver det och som ett komplement att hantera missbrukssuget använder vi oss av NADA.

Möjlighet till psykolog/psykiatrisk utredning finns efter överenskommelse.

Behandlingstiderna är oftast lite längre då vi varvar missbruksbehandlingen med behandling av den psykiska ohälsan, social färdighetsträning, hjälp med att planera vardagen, fysiska aktiviteter samt samtal både individuellt och i grupp.

Kvarngården har hög personaltäthet och bemanning dygnet runt.

tre O är medlem i SN-DD (Svenska nätverket för dubbeldiagnoser).