Kvarngården HVB/Team 1

På Kvarngården HVB/Team 1 är vi specialiserade på behandling för vuxna personer med missbruk/beroende och samtidig psykisk ohälsa.
Enheten har totalt 16 platser varav 12 platser på Kvarngården i egna rum med dusch och toalett samt 4 fristående träningslägenheter på orten.
Här finns även en matsal och flera dagrum med tv och dator samt tillgång till wifi i hela byggnaden.

Hos oss är all behandling helt individuell och de metoder som används anpassas efter klientens problematik och behov. Behandlingen bygger på MI som förhållningssätt och syftar till att öka klientens motivation till livsstilsförändringar,
vilket genomförs både individuellt och i grupp. Målet med behandlingen är att uppnå drogfrihet, förbättrad psykisk hälsa och ökad självständighet.

För klienter som är i substitutionsprogram finns det även möjlighet till fortsatt medicinering i samarbete med LARO-mottagningen i kommunen.

Läs mer om Kvarngården.

Läs mer om Kvarngården Team 2.

Läs mer om våra behandlingsmetoder.