Kvarngården Team 2

På Kvarngården Team 2 är vi specialiserade på allmänpsykiatri och klienter med psykoser.
Enheten har totalt 11 platser i egna rum med dusch och toalett samt fristående träningslägenheter på orten.
Här finns även matsal och dagrum med tv, dator och tillgång till wifi.

Team 2 arbetar på ett likartat sätt som Team 1, med MI som förhållningssätt och ESL som en av flera metoder. Målsättningen här är att ge individen ny kunskap samt bygga strategier i att hantera vardagen och därmed uppnå en förbättrad livskvalitet. Vi arbetar därför aktivt med att skapa struktur i vardagen baserat på individuella kartläggningar av klientens behov och beteendeobservationer.

För klienter som är i substitutionsprogram finns det även möjlighet till fortsatt medicinering i samarbete med LARO-mottagningen i kommunen.

Läs mer om Kvarngården.

Läs mer om Kvarngården Team 1.

Läs mer om våra behandlingsmetoder.