Kvarngården Rehab/Team 2

Allmänpsykiatri och psykoser

Team 2 arbetar på ett likartat sätt som Team 1, exempelvis med MI som förhållningssätt och ESL, som en av flera metoder, för att ge individen ny kunskap och finna strategier att hantera vardagen och livet och samtidigt må väl i form av psykisk, social och fysisk hälsa.

Rehabiliteringen individanpassas utifrån klientens behov och ges både individuellt och i mindre grupp.
Kartläggning med bl a beteendeobservationer och funktionsbedömning av arbetsterapeut ingår som en del av behandlingstiden för att få en fungerande struktur av vardagen, samt som underlag för bedömning av ev framtida stöd.
Saker som att kunna planera och att hålla sig till en planering samt lära sig känna igen tidiga varningstecken på sin psykiska ohälsa är viktiga delar av rehabiliteringen. Daglig sysselsättning utifrån individens förutsättningar är också en del i återhämtningsprocessen.

Klienten är delaktig i att forma sin genomförandeplan med tydliga mål och insatser.

Personalen har lång erfarenhet och bred kunskap inom det psykiatriska området, det finns även möjlighet till regelbunden kontakt med vår psykiatriker.
Möjlighet till psykolog/psykiatrisk utredning finns efter överenskommelse.