Kvalitet

Våra certifieringar

Som ett led i vår strävan efter att erbjuda kvalitativ behandling är både Stjärnhusen och Kvarngården ISO 9001:2015 certifierade. Detta gäller inte bara enstaka delar av verksamheten utan allt från maten till behandlingsarbetet.
För mer information om ISO Certifieringen se gärna qvalify´s hemsida.

Vår kvalitetsuppföljning

tre O samarbetar med SSIL (Skandinavisk Sjukvårdsinformation) i genomförandet av externa kvalitetsuppföljningar. Samtliga placeringar följs årligen upp av SSIL och resultatet redovisas i ett kvalitetsindex. För mer information se SSIL.