Stjärnhusen

På Stjärnhusen finns 27 platser fördelade på tre enheter; Vintergatan, Orion och Karlavagnen. Den sistnämnda enheten har 9 HVB-platser. Genom att varje enhet fungerar fristående kan personalen kompetensutvecklas i olika inriktningar. Det finns även funktioner som arbetar övergripande på Stjärnhusen, däribland två behandlingsteam i DBT respektive ESL.

Eftersom fokus ligger på behandlingsarbetet och på att träna de sociala färdigheterna så att individen ska kunna integreras i samhället, är personaltätheten förstärkt under vardagarna.