Stjärnhusen

På Stjärnhusen finns 25 platser fördelade på våra tre enheter. Vintergatan och Orion erbjuder vars 8 platser för särskilt boende, och Karlavagnen 9 platser för HVB. Utöver detta finns 2 utslussningslägenheter att tillgå på orten. Samtliga av våra enheter fungerar fristående från varandra vilket gör det möjligt för personalen att kompetensutvecklas i olika inriktningar. Utöver detta har vi även funktioner som arbetar övergripande, däribland två behandlingsteam i DBT och ESL.

Läs mer om Karlavagnens HVB.

Läs mer om Vintergatan.

Läs mer om Orion.

Läs mer om våra behandlingsmetoder.