Vintergatan

Personer med stort behov av omvårdnad eller tillsyn

Vintergatan har åtta platser samt ytterligare en plats i en egen villa. Fyra kontaktpersoner är knutna till enheten.

På Vintergatan behandlas personer med psykoser och ett stort omvårdnadsbehov. Det finns även personer med mycket utagerande psykoser som kräver större tillsyn. För de somatiskt sjuka läggs fokus på omhändertagande och omvårdnad och att kunna erbjuda ett så aktivt liv som möjligt.

För de som har utagerande psykoser arbetar vi aktivt med beteendeanalyser och hur vi ska förändra problembeteenden. Detta resulterar då i en ökad livskvalité och större möjlighet till delaktighet i övriga samhället.