Vintergatan

Personer med psykisk ohälsa

Vintergatan har totalt 8 platser, dessa är i ett gemensamt boende med individuella rum och egen uteplats.
Tillgång till utslussningslägenhet finns.
På Vintergatan erbjuder vi både behandling och/eller omvårdnad för personer från 30 år med psykisk ohälsa. I vår behandling och omvårdnad ingår en kartläggning av personens psykiska, sociala och fysiska funktioner.
Vissa klienter som vistas här deltar även i ESL, beroende på sin kognitiva förmåga. Vi arbetar aktivt med fokus på individens befintliga funktioner, med målet att bibehålla eller förbättra dessa genom ADL- och socialträning.

Vintergatans direktnummer 0415-199 19.

Läs mer om Karlavagnens HVB.

Läs mer om Orion.

Läs mer om våra behandlingsmetoder.