Orion

Kroniska och svårare psykoser

På Orion finns åtta platser och fyra kontaktmän är knutna till enheten.
Enheten arbetar med fokus på de befintliga funktionerna och att bibehålla eller förbättra dessa. Detta görs genom ADL-träning och social färdighetsträning. Vissa personer som vistas här deltar också i ESL, beroende på sin kognitiva förmåga. Utifrån vår KBT-kompetens ser vi aldrig problembeteenden som oföränderliga. Det finns alltid möjlighet att förändra. Genom varje förändring förbättras livskvalitén och på så sätt skapas goda förutsättning för ett boende ute i samhället.