Länkar

Aktuellt från myndigheter, regering, riksdag m fl

Riktlinjer, beslut och förslag inom psykiatrin
Inspektionen för vård och omsorg (ivo) är tillstånds- och tillsynsmyndighet för privat verksamhet
Regeringskansliet om psykiatri
Socialstyrelsen om tvångsvård i öppenvård

Länkar till stödföreningar
Schizofreniförbundet
Intresseförbund för personer med schizofreni och liknande psykoser.

RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
RSMH är en organisation för människor med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa.

Svenska OCD-förbundet Ananke
Ananke är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga.

Svenska föreningen för psykisk hälsa, MIND
MIND (tidigare Sfph) är en obunden ideell förening med uppgift att främja psykisk hälsa i samhället.

Anbo – Anhörigförening Borderline
AnBo är en förening för dem som har anhöriga eller närstående med Borderline.

Övrigt
Svenska Nätverket för Dubbeldiagnoser
tre O är medlem i SN-DD

Läkemedelsverket om neuroleptika
Lunds Universitet, Inst. för kliniska vetenskaper – Sektion IV – Psykiatri
Socialstyrelsen

Klaga på vården?
Inspektionen för vård och omsorg (ivo) har tagit över efter Socialstyrelsen.