Miljöplan

Miljöplanen innehåller långsiktiga mål och är gemensamma för alla verksamheter.

Avfall

 • Vi ska arbeta för att införa källsortering om det inte redan finns.
 • Mängden avfall ska minska.
 • Miljöfarligt avfall ska tas om hand enligt de föreskrifter som finns.

Miljömåltider

 • Vi strävar efter att öka andelen ekologiska livsmedel.

Energiförbrukning

 • Vi ska arbeta för att minska energiförbrukningen.
 • Vi ska använda lågenergilampor.

Transporter

 • Vi ska planera resor och transporter så att de görs med minsta möjliga miljöpåverkan.

Utbildning

 • Alla anställda skall ha grundläggande kunskaper om villkoren för ett långsiktigt uthålligt samhälle. En förutsättning för att kunna ändra sitt beteende är att man blir medveten om konsekvenserna av sitt handlande och om möjligheterna till förändring.
 • Miljötänkande ska ingå som en naturlig del i arbetet med personal och klienter på våra verksamheter.

Information

 • Vi ska informera om miljöarbete och miljöfrågor.

Inköp

 • Vi ska ställa så höga miljökrav som möjligt vid inköp genom att välja den mest miljöanpassade varan eller tjänsten, såväl i den dagliga verksamheten som i långsiktig planering, ombyggnad och renovering i våra verksamheter.

Miljöledningssystem

 •  Vi ska arbeta för att utveckla ett fullgott miljöledningssystem.