Miljö

Inom tre O finns en stor enighet om att ett effektivt miljöarbete bidrar till att skapa tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans.
Vi har tagit fram och arbetar aktivt med en rad miljömål. Dessa omfattar alla våra verksamheter. Ett exempel på aktiva insatser är att vi medvetet köper närproducerad mat till våra måltider.

Vi arbetar också aktivt med kemikalielistor och utfasning av kemtekniska produkter som har en negativ miljöpåverkan.
Våra miljömål visar inom vilka områden man ska satsa sina miljöförbättrande åtgärder. Vanliga områden som påverkar vår yttre miljö kan vara exempelvis transporter, kemikalier och läkemedel, energi/vattenanvändning, avfallshantering etc.