Specialsökhund – Droger

Kontinuerlig användning av droghundar i behandlingsmiljö hör fortfarande till ovanligheten i Sverige. Vi på tre-o har dock valt att ta steget fullt ut och jobbar nu tillsammans med en licensierad droghund som vi har tillgång till på heltid. Givetvis följer vi alla gällande lagar och regler, och gensvaret från våra klienter har varit uteslutande positivt. Droghundens förebyggande arbete skapar en trygg atmosfär där våra klienter ges möjlighet att fokusera på sin rehabilitering i en drogfri miljö med stöd av människans bästa vän.

Vår arbetsmetod

• Vi gör inga riktade sök vid misstanke om narkotikabrott. Vid sådan misstanke kontaktar vi
polisen.

• Vi arbetar enbart i förebyggande syfte. Hunden ses som ett verktyg och om hunden gör en
markering vid ett sök så utreder vår erfarna personal vad hunden markerat på. Vi har kunskapen samt utrustningen att säkerställa narkotiska preparat.

• Vi gör inga sök riktade på person.

• Vi visar alltid respekt samt integritet gentemot alla klienter, samt respekterar klientens
situation.

• Hunden är utbildad för sök efter narkotika, vapen, pyroteknik samt sprängmedel.

Vår hundförare har genomgått en ettårig utbildning med inriktning just på behandlingshem. Förutom utbildning av droghunden så har hundföraren fått utbildning i etik och moral, juridik, preparatkunskap samt en stor del praktik i skarpa miljöer.

Foto: Marcus Tari
Foto: Marcus Tari