Kvarngården

På Kvarngården finns det 26 platser fördelade på två enheter med 2 team, samt 4 st fristående träningslägenheter.
Teamen på Kvarngården är knutna till var sin speciella behandlingsgrupp:
Team 1 HVB med inriktning samsjuklighet; missbruk/beroende med samtidig psykisk ohälsa.
Team 2 med inriktning psykisk ohälsa, ofta i kombination med social och fysisk ohälsa.

Vår övergripande behandlingsmetod och förhållningssätt är MI, därtill missbruksbehandling med återfallsprevention, KBT med färdighetsträning och ESL.
Det finns även funktioner som arbetar övergripande på Kvarngården som vårt Terapeutteam, som består av beroendeterapeut, KBT-terapeut, arbetsterapeut, sjuksköterskor och socionom med lång erfarenhet av målgruppen samt annan behandlingspersonal med specialkompetens i ex NADA akupunktur.

För klienter som är i substitutionsprogram finns möjlighet till fortsatt medicinering i samarbete med LARO-mottagningen i kommunen.

Möjlighet till psykolog/psykiatrisk utredning finns efter överenskommelse.