Kvarngården

På Kvarngården finns det totalt 26 platser fördelade på två enheter samt 4 st fristående träningslägenheter på orten.
I Team 1 är vi specialiserade på behandling med inriktning mot samsjuklighet i form av missbruk/beroende och samtidig psykisk ohälsa.
I Team 2 har vi specialistinriktat oss mot psykisk ohälsa i kombination med social och fysisk ohälsa.
Utöver detta har vi även funktioner som arbetar övergripande, däribland vårt terapeutteam, sjuksköterskor och socionom.

Läs mer om Kvarngården HVB/Team 1.

Läs mer om Kvarngården Team 2.

Läs mer om våra behandlingsmetoder.